SWISSmag 01 – Peter Zumthor

První úvodní článek do časopisu o Švýcarsku je o jednom, alespoň v mých očích, z nejvýznamnějších architektů současnosti. Je o Peteru Zumthorovi, který začal svou profesní dráhu jako truhlář a později památkář. Společnými znaky jeho díla jsou autentičnost a řekněme jistý materiálový fetišismus.

Pro bližší představení jsem vybral pár staveb, jež jeho dílo velmi dobře reprezentují. Jde o kapli Brudera Klause, lázeňskou budovu ve Valsu a Muzeum Kolumby v Kolíně nad Rýnem.

V dalších článcích budu postupně představovat známější i méně známé švýcarské architekty a jejich tvorbu.

Zde si můžete článek přečíst: SWISSmag 01